Kundeservice: 97 18 20 13

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 10.00-17.00

Persondatapolitik (GDPR) 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Telekæden Brande ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Telekæden Brande ApS
Storegade 31, 7330 Brande
CVR-nr.: 21825999
Telefon: 97182013
E-mailadresse: bj@telebent.dk
bogholderi@telebent.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:   Ved køb af varer med garanti.

Ved telefonisalg for at sikre, at kunden er den han/hun udgiver sig for at være
Ved reparation og opstart af IT-udstyr samt øvrige serviceydelser

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, cpr.nr., tlf. nr. e-mail og adgangskoder.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordning), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Telekæden Brande ApS CVR nr. 21825999, indsamler og behandler.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Alle personlige oplysninger er oplyst af kunden.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i optil 5 år i henhold til årsregnskabsloven, dog ikke adgangskoder, som slettes umiddelbart efter færdiggørelse af serviceydelsen.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Indsendte oplysninger og dokumenter, så som CV, ansøgning mv.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysningerne stammer fra ansøgeren og evt. tidligere arbejdsgivere.

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kvalifikationerne i ansøgningen til en evt. fremtidig ansættelse. Såfremt ansættelse ikke opnås, vil oplysningerne blive slettet efter 6 måneder.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 01 version af Telekæden ApS’ persondatapolitik skrevet 23.05.2018.

                     

Nyhedsbrev

Modtag nyheder i din indbakke,
så går du ikke glip at det hotteste gear.